Close

Hakkespettnetting

Finmasket netting:

HAKKESPETTNETTING FRA NOR-NETTING A/S

Denne typen netting brukes til sikring av trestolper mot hakkespettskader.

Det er brukt beste trådkvalitet som gir lang levetid.

Leveres i 2 forskjellige maskestørrelse.

 

15 mm.maske tråddia.2,0 mm.         vekt. 3,8 kg.pr.m2

20 mm.maske tråddia.2,0 mm.         vekt. 2,5 kg.pr.m2

 

Rullstørrelse Lengde=10 met.           Bredde=1,0 met.        Varmgalvanisert.