Personvern | Nor-Netting AS

Personvern og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen oppdateres fortløpende og ble siste oppdatert 21.03.2024. Den forteller om hvorfor og hvordan Nor-Netting AS samler inn og bruker personopplysninger, og hva dine rettigheter er. 

Personvernerklæringen gjelder for Nor-Netting AS (org.nr 964 666 830)

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen eller dataene vi samler inn, kan du kontakte oss på post@nor-netting.no

1. Generell informasjon

Nedenfor vil du få en enkel oversikt over hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet når du besøker vårt nettsted. Begrepet “personopplysninger” omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Som operatør av dette nettstedet, forstår Nor-Netting viktigheten av å behandle dine personlige data med konfidensialitet. Vi forsikrer deg om at vi følger alle lovpålagte krav til personvern og datasikkerhet til enhver tid. 

2. Ansvarlig kontroller av dataregistrering på nettstedet

Dataene som behandles på dette nettstedet, administreres av nettstedets eier, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under “Informasjon om kontrolleren” i denne personvernerklæringen.

3. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger gitt via skjema på denne nettsiden og/eller i dialog med oss via telefon/epost, er det kun ansatte i Nor-Netting AS som har tilgang til. Vi verken selger eller leier denne informasjonen gitt fra deg til en tredjepart. Informasjon om ditt bruksmønster på nettstedet spores og lagres i ulike analyseverktøy som vi benytter, så sant du har gitt samtykke til dette. Du finner detaljert informasjon om disse verktøyene og den informasjonen som innhentes lengre ned i denne personvernerklæringen.

4. Slik bruker vi dine personopplysninger

Enkelte av opplysningene dine lagres for å kunne sikre god og riktig levering av nettstedet. Andre data lagres med formål om å bli analysert for å forstå bruksmønstrene dine.

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernbestemmelser. Dette betyr at brukerdata kun behandles i følgende tilfeller:

 • Når det er lovpålagt (i henhold til artikkel 6, paragraf 1 (c) i GDPR).
 • Når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (b) i GDPR).
 • Når det er i samsvar med våre legitime interesser (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (f) i GDPR).
 • Når brukeren har gitt samtykke (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (a) i GDPR).

Vi registrerer ikke personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse med mindre du frivillig gir denne informasjonen, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, sende inn en kontaktforespørsel, sende inn en jobbsøknad eller ved å kontakte oss.

Vi vil kun bruke disse dataene til å kontakte deg vedrørende ditt eksisterende kundeforhold med oss eller vedrørende en spesifikk henvendelse fra deg , for eksempel hvis du har sendt en kontaktforespørsel eller du har søkt på en ledig stilling. Vi kan også bruke dataene til produktrelaterte markedsføringsformål hvis du har gitt ditt forhåndssamtykke til dette, eller hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler, med mindre du har motsatt deg dette.

5. Så lenge lagrer vi dataene dine

Med mindre det er angitt en mer spesifikk lagringsperiode i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger bli oppbevart hos oss til det formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Dersom du fremmer en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å beholde dine personopplysninger (for eksempel skatte- eller kjøpsrettslige oppbevaringsperioder); i slike tilfeller vil sletting skje når disse grunnene ikke lenger gjelder.

6. Juridisk grunnlag for databehandling på dette nettstedet

Dersom du har gitt ditt samtykke til behandling av data, vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder Artikkel 6(1)(a) GDPR. Ved spesifikt samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland, vil behandlingen også være basert på relevante lovbestemmelser, som Artikkel 49(1)(a) GDPR. Dersom du har gitt ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til enhetens informasjon (f.eks. via enhetens fingeravtrykk), vil behandlingen også følge gjeldende lover og regler. Samtykket kan tilbakekalles av deg når som helst. Hvis dine data er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller foreta handlinger før en kontrakt inngås, vil behandlingen være i henhold til Artikkel 6(1)(b) GDPR. Vi vil videre behandle dataene dine i samsvar med Artikkel 6(1)(c) GDPR, hvis en juridisk forpliktelse skulle tilsi at en slik behandling er nødvendig. Vi kan også behandle dataene dine basert på våre legitime interesser, i samsvar med Artikkel 6(1)(f) GDPR. Mer informasjon om de spesifikke juridiske grunnlagene for databehandlingen vil bli gitt i de relevante avsnittene i denne personvernerklæringen.

7. Informasjon om kontrolleren (den ansvarlige databehandleren)

Ansvarlig for databehandling på dette nettstedet er:

Nor-Netting AS
Adresse: Stamveien 8, 1481 Hagan
E-post: post@nor-netting.no

8. Dine rettigheter rundt dine personopplysninger

Du har rett til å motta informasjon om opphavet, mottakerne og formålene med de personopplysningene som er lagret om deg, uten å måtte betale for denne informasjonen. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av dataene dine. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine data, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske. Et slikt ønske vil også påvirke all fremtidig behandling av dataene dine. Ut over dette har du også rett til å be om begrensning av databehandlingen av dine opplysninger hvis omstendighetene skulle tilsi det. Du har dessuten rett til å sende en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine over, kan du sende en e-post til post@nor-netting.no. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til Nor-Netting AS, Stamveien 8, 1481 Hagan, eller du kan ringe oss på telefon 23 17 52 40.

9. Slik lagres dine personopplysninger

9.1 Generelt

Når du besøker nettstedet vårt, sender nettleseren på enheten din automatisk informasjon til vår server, som midlertidig lagres i en loggfil. Vi har ingen kontroll over dette. Følgende informasjon blir automatisk registrert og lagret til den blir slettet:

 • IP-adressen til enheten som ber om tilgang
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Navnet og URL-en til filen du besøker
 • Nettstedet/applikasjonen som ble brukt for å få tilgang (henvisningsadresse)
 • Nettleseren du bruker og eventuelt operativsystemet til datamaskinen din, samt navnet på tilgangsleverandøren.

Behandlingen av IP-adressen er basert på artikkel 6, paragraf 1 (f) av GDPR. Vår legitime interesse for datainnsamlingen inkluderer formålene med å sikre en jevn tilkobling, optimal brukeropplevelse og vurdering av systemsikkerhet og stabilitet.

Vi bruker også informasjonskapsler, sporingsverktøy, målrettingsmetoder og sosiale medie-sporingskoder på nettstedet vårt. En detaljert forklaring på verktøyene, prosedyrene og hvordan dataene dine brukes til disse formålene, finner du i områdene under for online tilstedeværelse, nettstedsoptimalisering og integrasjon av tjenester og tredjepartsinnhold.

9.2 Henvendelser

Når du deler dine opplysninger med oss, for eksempel via et kontaktskjema, en bestilling, eller en annen type henvendelse, blir disse opplysningene lagret i vårt kunde- og forretningssystem, Microsoft Dynamics 365. Dette systemet lagrer data i tråd med personopplysningsloven og GDPR (Les mer om Microsoft Dynamics og GDPR).

Ved ulike henvendelser lagrer vi disse personopplysningene om deg:

 • Henvendelse via kontaktskjema:
  Navn, E-post, Telefonnummer, Postnummer og Adresse (dersom dette er oppgitt).
 • E-post henvendelse til en av våre oppgitte e-postadresser, inkl. søknad på jobb:
  E-post og andre personopplysninger du har informert oss om i mailen.
 • Telefonhenvendelse:
  Ditt telefonnummer og andre personopplysninger du har informert oss om via samtale

10. Markedsføring og analyseverktøy

10.1 Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporingsteknologier og andre verktøy på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og foretar ikke uavhengige analyser. Det fungerer bare som en plattform for administrasjon og aktivering av de integrerte verktøyene. Google Tag Manager samler imidlertid inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Bruken av Google Tag Manager er basert på Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Som operatør av nettstedet har vi en legitim interesse i en enkel og effektiv integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet vårt. Når det er innhentet pålagt samtykke, utføres behandlingen i henhold til Artikkel 6(1)(a) i GDPR, forutsatt at samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

10.2 Google analytics

Vi benytter tjenesten Google Analytics på dette nettstedet. Dette er et verktøy for nettanalyse som tilbys av Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gir nettstedets operatør muligheten til å analysere besøkendes atferdsmønstre på nettstedet. Dette inkluderer informasjon som besøkte sider, tidsbruk på sidene, operativsystem og brukerens geografiske beliggenhet. Disse dataene samles og tilordnes en unik bruker-ID knyttet til den besøkendes enhet.

Google Analytics tillater også registrering av museklikk, rullebevegelser og annen interaksjon på nettstedet. For å forbedre datainnsamlingen og analysen bruker Google Analytics ulike modelleringsmetoder og maskinlæringsteknologier.

Google Analytics benytter teknologier som informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk for å identifisere og analysere brukeradferdsmønstre. Informasjonen som samles inn av Google overføres vanligvis til servere i USA og lagres der.

Vi baserer bruken av Google Analytics på ditt samtykke, som er i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Overføring av data til USA skjer i samsvar med Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Du kan finne detaljer om dette her: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/.

10.3 Google Signals

Hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler for ytelse og statistikk gjennom vår samtykkeløsning (i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR), vil vi også implementere Google Signals-utvidelsen i Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google LLC (tidligere Google Inc.), med hovedkvarter på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I EU er det Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som står for tjenesteleveransen, heretter referert til som Google.

Google Signals gir Google Analytics (se avsnittet om Google Analytics over) tilleggsinformasjon, inkludert demografiske data og interessekategorier knyttet til Google-brukere som har aktivert personlig tilpassede annonser i sine innstillinger. Google kombinerer denne informasjonen med egne signaler for å kunne analysere atferd på tvers av flere enheter. Google Analytics genererer imidlertid kun slike data i form av aggregerte og anonymiserte rapporter. Disse rapportene gir innsikt i generelle atferdsmønstre, uten mulighet til å identifisere enkeltpersoner.

For dette formålet oppretter Google Analytics spesifikke målgrupper (kalt Google Audiences), som reklameplattformen Google Ads og eventuelle DoubleClick-informasjonskapsler kan bruke som grunnlag for å vise annonser på tvers av enheter hvis disse tjenestene brukes. Dette gjør det mulig for Google å integrere reklame på ulike plattformer, inkludert søkemotorer, YouTube og andre Google-produkter, samt tredjeparts nettsteder.

Vi bruker Google Signals for å bedre forstå den digitale brukeropplevelsen.

Hvis du ikke ønsker å tillate bruken av Google Signals, har du muligheten til å tilbakekalle eventuelle samtykker du tidligere har gitt for markedsføringsformål i innstillinger for informasjonskapsler, og deaktivere personlig tilpassede annonser via dine egne Google-innstillinger: https://adssettings.google.com/

For ytterligere informasjon om Google Signals og Googles personvernpraksis, vennligst se følgende lenker:

11. Datasikkerhet

All personlig data som overføres av deg blir sikret gjennom bruk av den anerkjente og pålitelige standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL er en velkjent og pålitelig standard, eksempelvis brukt i nettbanker. Tegn på en sikker SSL-tilkobling inkluderer “https://” i nettleserens adressefelt og hengelåssymbolet nederst i nettleseren.

Dette nettstedet benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at alle personlige opplysninger som gis, er beskyttet mot manipulasjon, tap eller uautorisert tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetsprotokoller blir kontinuerlig oppdatert i tråd med den teknologiske utviklingen.

12. Cookies / Informasjonskapsler