Hakkespettnetting | Nor-Netting AS
Hakkespettnetting

Hakkespettnetting

Hakkespettnetting er en finmasket netting som kan brukes til flere formål. Nettingen er designet for å beskytte f.eks. trestolper og andre trekonstruksjoner mot hakkespetter og gnagere.

Vi tilbyr nettingen i følgende varianter:

Flettverk: 12,5 mm – 20mm masker
Sveiset netting: 16mm – 25 mm masker

 

Kontakt oss for en god pris!