Hakkespettnetting | Nor-Netting AS

Hakkespettnetting

Hakkespettnetting; vi produserer og leverer finmasket netting til bruk på brukonstruksjoner, snøfangere og for å sikre KV-master som trestolper.
Leveres i 2 forskjellige maskestørrelse.
12,5 mm.maske tråddia.2,0 mm.
vekt. 5,0 kg.pr.m2
25 mm.maske tråddia.2,7 mm.
vekt. 4,0 kg.pr.m2
Rullstørrelse Lengde=10 met.
Varmforzinket overflate ihht EN ISO 1461